acimovic2

Аћимовић др Слободан

Редовни професор Економског факултета

Аћимовић др Слободан је рођен 1968. године у Београду где је завршио основну и средњу школу. Образовање и професионална каријера су му везани за Економски факултет у Београду. Основне студије је уписао 1989. године, а дипломирао 1993. године. Научно – истраживачки рад у оквиру магистарске тезе (1997) и докторске дисертације (2001) у потпуности усмерава ка области логистичког менаџмента. Професионалну каријеру је започео избором у звање асистента приправника (1994), док касније следе избор у звање асистента (1997) и доцента (2002) и ванредног професора на предметима Маркетинг логистика и Економика саобраћаја. На мастер студијама води предмет Менаџмент ланца снабдевања и партиципира на предметима Управљање дистрибуцијом и Међународна логистика. Коаутор је књиге „Маркетинг логистика“, аутор је монографије „Сервис потрошача“ и већег броја самосталних научних радова и реферата у релевантним домаћим и страним часописима, односно на скуповима. Посебно је активан, као руководилац или члан тима на пружању консултантских услуга многим фирмама из области логистике и дистрибуције, креирања, имплементације и промене пословне стратегије фирме, унапређења макро и микро организације предузећа, маркетинга, процене вредности имовине и капитала, анализи и оцени инвестиционих пројектата, изради бизнис планова итд.