mihail-arandarenko

Арандаренко др Михаил

Редовни професор, Економски факултет Београд

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Економском факултету у Београду. У звању редовног професора од 2011. године. На основним студијама је предавао Социологију са социологијом рада (1989-2003), а од 1999. предаје Економију рада.
Од 2007. је председник Управног одбора Фонда за развој економске науке.

Као стручњак за тржиште рада и социјалну политику био је ангажован као дугорочни или краткорочни консултант водећих међународних организација, укључујући Програм за развој Уједињених нација, Европску агенцију за реконструкцију, Светску банку, Међународну организацију рада, Европску фондацију за обуку, итд.