stojan_babic

Бабић др Стојан

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Стојан Бабић предаје предмете Теорија цена (на 2. години основних студија), Индустријска организација (на 4. години основних студија), Економика регулације (у оквиру дипломских мастер студија). Предавао је на Економском факултету у Подгорици и Економском факултету у Загребу. Био је члан Савета ЕФБ у периоду 2002-2004. године. Био је шеф Катедре за економску теорију  анализу на ЕФБ.