marko_backovic

Бацковић др Марко

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Марко Бацковић на Економском факултету у Београду предаје на основним студијама Економско математичке методе и моделе и Математичку економију, док на последипломским студијама предаје Моделе пословног одлучивања, Операциона истраживања и Математичку економију. На Економском факултету у Београду био је директор Центра за издавачку делатност, члан Савета и продекан у периоду 2002-2006. Био је декан Економског факултета. Аутор је неколико књига и монографија, уредник два зборника и аутор преко 50 студија и чланака, првенствено у областима квантитативног моделирања у економији, теорије игара, финансијске анализе и пословног одлучивања.