jurij_bajec

Бајец др Јуриј

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Јуриј Бајец је на ЕФБ био шеф Катедре за економску теорију и анализу, Председник Комисије за научне везе са иностранством, члан Савета ЕФБ, руководилац магистарских курсева Привредни развој и Макроекономска анализа и трансформација југословенске привреде. Сада је члан Савета ЕФБ. Стални је сарадник Економског Института, Београд. Аутор је већег броја књига и монографија, уредник више зборника и аутор преко 50 студија и чланака објављених у земљи и иностранству првенствено у области привредог развоја, привредног система и економске политике.