zoran_bogetic

Богетић др Зоран

Редовни професор, Економски факултет Београд

Предаје на Економском факултету Универзитета у Београду, на дисциплинама: канали маркетинга, трговински менаџмент, трговински маркетинг и менаџмент продаје, менаџмент ланца снабдевања и менаџмент односа с купцима. Предавачко искуство др Богетића укључује и наставу на Економском факултету Универзитета у Сарајеву (предмет принципи маркетинга) и Факултету за пословне студије у Подгорици (предмети понашање потрошача, менаџмент канала маркетинга и трговински маркетинг). Реализовао је бројне ин-хоусе тренинг програме на тему модерних концепција трговинског менаџмента. Његов актуелни стручни фокус представља ефикасна сатисфакција потрошача, менаџмент категорије производа и менаџмент кључних купаца. Учествовао је у изради већег броја научних и консултантских пројеката. Био је коаутор већег броја стручних чланака и монографија, а аутор је књиге „Менаџмент категорије производа – маркетинг стратегија за ефикасан одговор потрошачу“.