branislav_boricic

Боричић др Бранислав

Редовни професор, Економски факултет Београд

Бранислав Боричић је поред курсева алгебре, линеарне алгебре, анализе, математичке логике, теорије скупова и теорије система на основним студијама, држао наставу и на последипломским студијама из теорије система, функционалне анализе, методологије научног истраживања, математичке логике и основа математике, теорије алгоритама, аутоматског доказивања теорема и вештачке интелигенције. Аутор је (или коаутор) низа стручних и методичких радова и учила намењених наставницима, студентима и ученицима средњих школа, као и монографија. Обављао дужности продекана за наставу Економског факултета у Београду и шефа Катедре за статистику и математику. Бави се и превођењем.