olgica_boskovic

Бошковић др Олгица

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Олгица Бошковић је, осим на Економском факултету у Београду, вежбе и предавања изводила и на: Војно-техничкој академији у Београду (предмет Основи статистичке анализе); Вишој пословној школи у Новом Саду (предмет Статистика и теорија вероватноће); Географском факултету (смер Демографија) (предмет Основи статистике); у Врњачкој Бањи (одељење Економског факултета из Београда) (предмет Основи статистичке анализе). Аутор је већег броја радова из области статистике, анализе тржишта и кретања на тржишту рада.