vladan_bozic

Божић др Владан

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Владан Божић је избором за асистента на Економском факултету у Београду 1973. године започео каријеру универзитетског наставника, где је 1995. изабран у звање редовног професора. Изводио је наставу на редовним и последипломским студијама из више научних дисциплина. Проблематиком физичке дистрибуције и логистике бави се 20 година. Први је студент који је на Универзитету обављао функцију студента продекана, а као професор Економског факултета обављао је функцију продекана за науку и функцију директора Научно-истраживачког центра Економског факултета у мандатном периоду од 4 године. Објавио је већи број научних радова од чега: 5 универзитетских уџбеника, 2 монографије, 32 чланка и 17 реферата на научним скуповима. Учествовао је у изради око 150 истраживачких пројеката, при чему је код 60-ак пројеката био у функцији руководиоца истраживачко-експертских тимова. Др Владан Божић је у наставничкм звањима предавао на предметима: Економика саобраћаја, Економика и организација саобраћаја, Маркетинг логистика, Истраживање тржишта. На последипломским студијама изводио наставу из предмета: Управљање физичком дистрибуцијом, Управљање дистрибуцијом, Саобраћај и привредни развој, Организација инфраструктурних система, Управљање простором у туризму, Стратегија развоја ПТТ саобраћаја, Маркетинг у саобраћају. На основном студијама данас изводи наставу из предмета Економика саобраћаја и Маркетинг логистика. На академским дипломским студијама изводи наставу из предмета Међународна логистика и Управљање ланцима снабдевања.