ljubisa-dabic

Дабић др Љубиша

Редовни професор, Економски факултет Београд

Дипломирао, магистрирао и докторирао на Правном факултету у Београду. У периоду од 1979 – 2003. године радио је у Институту за упоредно право у Београду, где је стекао сва научноистраживачка звања (од асистента приправника до научног саветника). У настави на четворогодишњим студијама на Економском факултету у Београду у звању редовног професора предаје Привредно право. У објављеним радовима бави се, нарочито, трговинским и међународним трговинским правом. Члан је бројних домаћих и страних струковних удружења.