stevan_devetakovic

Деветаковић др Стеван

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Стеван Р. Деветаковић је редовни професор Економског факултета у Београду. На основним студијама предавао је Економику Југославије и неколико сродних премета на Катедри за економску политику и развој, а по актуелном Наставном плану предаје Националну економију. Предавао је и на другим економским факултетима по позиву. У последипломској настави најпре је био ангажован на магистарском курсу Привредни развој и другима. Учествује на мастер студијама у реализацији предмета: Технолошки прогрес и органска пољопривреда, Менаџмент социјалне инфраструктуре, те Економика науке и образовања.