др Дејан Трифуновић

Трифуновић др Дејан

Ванредни професор, Економски факултет Београд

Др Дејан Трифуновић на основним студијама предаје предмете: Теорија цена и Индустријска организација. Био на специјализацији на универзитетима Ница (Софија Антиполис) и Коимбра у оквиру ТЕМПУС пројекта, 2007.