radmila_dragutinovic

Драгутиновић-Митровић др Радмила

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Радмила Драгутиновић на основним студијама предаје на предмету Основи статистичке анализе, а на дипломским академским студијама на предмету Економетријски модели упоредних података и панела (студијски програм – Мастер: Квантитативна анализа) и на предмету Економетрија 2 (студијски програм – Мастер: Међународне финансије и међународна трговина). Пре доласка на Економски факултет, радила је у Центру за економске студије Цес Мекон. Аутор је једне и коаутор пет монографија.