Џејмс Макенс

Džejms Makens (James Makens) aktivan je u industriji putovanja i drži treninge za menadžere za američke kompanije Sheraton Corporation, Regent International Hotels, Taiwan Hotel Association i australijsku kompaniju Travelodge Hotels. Takođe drži seminare iz marketinga za ministre turizma ili turističke asocijacije u Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, Indoneziji, Singapuru, Maleziji i mnogim zemljama Južne Amerike. Dr Makens je i konsultant, a pisao je i marketing planove za kompanije iz sektora turzima i za odbore za promociju turizma. Među knjigama čiji je autor ili koautor nalaze se i sledeći naslovi: The Travel Industry i Hotel Sales and Marketing Planbook. Njegovi stručni članci našli su svoje mesto i časopisima kao što su: Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Journal of Travel Research, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research i Journal of Applied Psychology. Dr Makens je stekao dve master diplome i doktorat na Državnom univerzitetu Mičigena (Michigan State University), a diplomu osnovnih studija stekao je na Državnom univerzitetu Kolorada (Colorado State University). Jedno vreme bio je prodekan Fakulteta za menadžment u turizmu (School of Travel Industry Management) pri Univerzitetu Havaja (University of Hawaii), a prodekan bio je na fakultetu INCAE, pridruženog člana Harvardske poslovne škole (Harvard Business School) u Centralnoj Americi. Dr Makens se nedavno penzionisao sa Diplomske škole menadžmenta Babkok (Babcock Graduate School of Management) pri Univerzitetu Vejk Forest (Wake Forest University).