small-picture-24b

Џорџ Џ. Борхас

Џорџ Џ. Борхас је професор економије и социјалне политике у Школи за државну управу „Џон Ф. Кенеди“ на Универзитету Харвард, као и научни сарадник Националног бироа за економска истраживања и научни саветник Института за економику рада (ИЗА). Професор Борхас докторирао је економију на Универзитету Колумбија. Написао је велики број радова из области тржишта рада. Аутор је неколико књига, између осталих: Wage Policy in the Federal Bureaucracy (Политика плата у федералној бирократији, издавач: American Enterprise Institute, 1980), Friends or Strangers: The Impact of Immigrants on the U.S. Economy (Пријатељи или странци – утицај усељеника на економију САД, издавач: Basic Books, 1990), Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy (Врата раја – имиграциона политика и америчка економија, издавач: Princeton University Press, 1999) i Immigratation Economics (Имиграциона економика, издавач: Harvard University Press, 2014). Објавио је преко 125 чланака у књигама и научним часописима, као што су American Economic Review, Journal of Political Economy i Quarterly of Economics. Професор Борхас је 1998. изабран за члана Економетријског друштва, а 2004. за члана Друштва за економику рада. Године 2011, професор Борхас је добио Награду ИЗА за економику рада. Од 1998. до 2006. био је уредник часописа Review of Economics and Statistics. Био је и члан Саветодавног панела за економију при Националној фондацији за науку и често је давао стручно мишљење конгресним одборима и државним комисијама.


Издања аутора