Гиденс Ентони

Ентони Гиденс је један од најистакнутијих социолога у данашње време, како по значају и утицају који имају његови теоријски радови (почев од ране студије The Class Structure of the Advanced Societies, до новије The Third Way, тако и по институционалним положајима које заузима (директор London School of Economics and Social Sciences, саветник премијера Блера итд.).


Издања аутора