mirjana_gligorijevic

Глигоријевић др Мирјана

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Мирјана Глигоријевић, редовни професор Економског факултета у Београду, изводи наставу и вежбе на на предметима Маркетинг и Индустријски маркетинг на додипломским студијама, на другој, трећој и четвртој години; и на Интегрисаним маркетинг комуникацијама и Преговарању и личној продаји на мастеру и последипломским студијама.