biljana_krasavac_chroneos

Хронеос Красавац др Биљана

Ванредни професор, Економски факултет Београд

Рођена је 1964. године у Новом Саду, где је завршила основну и средњу школу. На Економском факултету у Новом Саду дипломирала је 1988. године. Магистрирала је на Економском факултету у Београду 1994. године. Године 1989. примљена је за асистента-приправника на Економском факултету у Београду. За асистента је изабрана 1994. године. На стручном усавршавању је боравила у Италији (1993. године). У настави на четворогодишњим студијама изводи вежбе из следећих предмета: Истраживање маркетинга и маркетиншки информациони системи, Истраживање тржишта, Пројектовање информационих система и Основи статистицке анализе. Такође изводи вежбе и на Вишој пословној школи у Београду. Сарадник је Научног друштва економиста и члан Статистичког друштва Србије. Добитник је Награде за најбољу магистарску тезу у 1994. години фондације Маркплан.