radmila_jablan_stefanovic

Јаблан Стефановић др Радмила

Редовни професор, Економски факултет Београд

Радмила Јаблан Стефановић је редовни професор на Економском факултету у Београду, на коме је дипломирала, магистрирала и докторирала. Изводи наставу и испите на предметима Рачуноводство трошкова, Рачуноводствени информациони системи, Интерни обрачун, као и на предмету Организација рачуноводственог информационог система на дипломским академским студијама – мастер Економског факултета у Београду. Такође, извод наставу и испите из предмета Рачуноводство трошкова на Војној академији у Београду. Аутор је научних и стручних радова из области рачуноводства и пословних финансија од којих су неки презентовани и на стручним симпозијумима и саветовањима. Учествовала је и у изради пројеката из области рачуноводства и пословних финансија.


Издања аутора