radmila_jablan_stefanovic

Јаблан Стефановић др Радмила

Редовни професор, Економски факултет Београд

Радмила Јаблан Стефановић је редовни професор на Економском факултету у Београду, на коме је дипломирала, магистрирала и докторирала. На основним студијама изводи наставу и испите на предметима: Рачуноводство трошкова, Рачуноводствени информациони системи и Интерни обрачун. Учествовала је и у извођењу дела наставе и испита из предмета Финансијско рачуноводство. Изводи наставу и испите на предмету Организација рачуноводственог информационог система на мастер студијама, као и на предмету Управљање трошковима на докторским студијама Економског факултета у Београду. Изводила је наставу и испите на предмету Рачуноводство трошкова на Војној академији у Београду, као и на Економском факултету у Брчком, где је била ангажована и на извођењу наставе и испита на предмету Рачуноводствени информациони системи, на основним, као и на предмету Напредни рачуноводствени информациони системи, на мастер студијама овог факултета.

Објавила је монографију Принципи устројства контних планова, у издању Савеза РФР Београда (у финансирању издавања монографије учествовала је и Републичка заједница за науку Србије),као и  монографију Рачуноводствени информациони систем – поуздани ослонац манаџменту савременог предузећа, у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду. Такође, објавила је и уџбеник Интерни обрачун, за истоимени предмет у издању ЦИД Економског факултета у Београду. Аутор је већег броја научних и стручних радова – чланака у часописима и реферата на домаћим и међународним научним скуповима из области рачуноводства и пословних финансија, публикованим у тематским зборницима конгреса, конференција и симпозијума. Учествовала је у изради научних пројеката из области рачуноводства и пословних финансија. Написала је већи број одредница за Лексикон рачуноводства и пословних финансија (СРРС), као и за Економски речник (ЦИД ЕФ Београд).

Аутор је већег броја научних и стручних радова – чланака у часописима и реферата на домаћим и међународним научним скуповима из области рачуноводства и пословних финансија, публикованим у тематским зборницима конгреса, конференција и симпозијума. Учествовала је у изради научних пројеката из области рачуноводства и пословних финансија. Написала је већи број одредница за Лексикон рачуноводства и пословних финансија (СРРС), као и за Економски речник (ЦИД ЕФ Београд).