miomir_jaksic

Јакшић др Миомир

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Миомир Јакшић, редовни професор, предавао је на предмету Развој економске мисли, Економска историја на основним студијама, а сада предаје предмете Основи макроекономије, Макроекономска анализа, Историја економије на основним студијама. На дипломским студијама предаје предмете Макроекономија и економска стратегија, Макроекономија и финансирање развоја и Макроекономију на међународним дипломским студијама Magistratura bilingue de Macroéconomie. Био је шеф катедере, продекан, декан, члан Савета Универзитета, а сада је председник Савета ЕФБ. Аутор је 24 књиге и монографије, уредник 12 зборника и аутор преко 140 студија и чланака, од тога 19 радова у иностранству првенствено у областима економске теорије, развоја економске мисли, макроекономске теорије и политике, историје економије, азијског начина производње, теорије начина производње. Учесник је више међународних конференција.