nebojsa_janicijevic

Јанићијевић др Небојша

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Небојша Јанићијевић, редовни професор Економског факултета у Београду. Рођен је 1960. године у Младеновцу где је завршио основну школу и гимназију. На Економском факултету у Београду је дипломирао 1983, а магистрирао 1987. Докторирао је на истом факултету 1993. године одбранивши докторску дисертацију под насловом: „Концепт организационе трансформације предузећа“. Целокупну професионалну каријеру, од 1985. године до данас, провео је на Економском факултету у Београду на коме је прошао сва звања од асистента до редовног професора. Предаје предмете Организација предузећа и Управљање организационим променама на редовним студијама као и Организационо понашање, Организациона култура и Стратегијски менаџмент људских ресурса на мастер студијама. До сада је објавио као самосталан аутор више књига: „Управљање организационим променама“, „Организационе промене и развој“, „Организациона култура“, „Корпоративна трансформација“ и „Организациона структура и стратегијско управљање“. Као коаутор објавио је уџбенике „Организација предузећа“ и „Продаја и менаџмент продаје“. Објавио је већи број чланака у домаћим часописима, а учествовао је и на више међународних научних скупова. Два пута је био на студијским боравцима на универзитетима у САД као корисник цењене Фулбрајтове стипендије. Члан је Европске групе за истраживање организације (ЕГОС), као и редакција више пословних часописа у земљи. Консултант је водећих домаћих предузећа у областима организационог реструктурирања и управљања људским ресурсима. Ожењен је и има двоје деце. Са породицом живи у Београду.