stevo_janosevic_1

Јаношевић др Стево

Редовни професор, Економски факултет Крагујевац

Др Стево Јаношевић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу, на предметима Стратегијски менаџмент и Планирање и пословна политика предузећа. На редовним студијама изводи наставу и из предмета Иновације и предузетништво. Ангажован је у настави на последипломским студијама на Факултету и изван Факултета и на пројектима основних истраживања Министарства за науку. Аутор је или коаутор следећих књига: Стратегијско планирање истраживања и развоја у предузећу, Иновације и технолошка стратегија предузећа, Стратегијски менаџмент и Менаџмент укупног квалитета. Руководио је израдом преко 30 студија и пројеката за потребе предузећа.


Издања аутора

    No products found