biljana_jovanovic_gavrilovic

Јовановић Гавриловић др Биљана

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Биљана Јовановић Гавриловић, редовни професор, на предмету Национална економија на Економском факултету у Београду. На мастер студијама, које организује Економски факултет, предаје предмете: Развојна економија, Расподела и социјална политика, Становништво, рурална подручја и одрживи развој, Економика рада и кадровски менаџмент. Аутор је већег броја радова из области привредног рапривредног раста и развоја, одрживог развоја, сиромаштва, неједнакости, запослености и незапослености, социјалне и економске политике.