danica_jovic

Јовић др Даница

Доцент, Економски факултет Београд

Даница Јовић на основним студијама, на предмету Финансијско рачуноводство, изводи часове вежби. Предавала је и на Војно – техничкој академији у Београду. Овлашћени је рачуновођа и члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије. Аутор је већег броја монографија и већег броја чланака првенствено у областима рачуноводства, финансијског извештавања, копроративног управљања и ревизије.