milena_jovicic

Јовичић др Милена

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Милена Јовичић је дипломирала и докторирала на Економском факултету у Београду, а магистрирала на University of Michigan, САД. На Економском факултету у Београду предаје од 1973. године, прво у звању асистента, а затим у свим вишим звањима; редовни професор је од 1989. године. Основала је и предавала предмет Економетрија на Економском факултету од 1980. године, а предавала је и предмете Статистичка контрола квалитета, Статистика, а на постдипломским студијама Теоријска економетрија и Економетријско моделирање. Оснивач је и руководилац  постдипломског курса Економетрија.