jelena_kocovic

Кочовић др Јелена

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Јелена Ж. Кочовић, редовни професор на предметима: Финансијска и актуарска математика, Осигурање, Тарифе у осигурању на Економском факултету у Београду. На дипломским академским студијама-мастер изводи наставу из предмета Финансијска математика и Актуарска математика. Аутор је радова из области осигурања, финансијске математике, инвестиција и актуарства. Објавила је преко 200 радова, од тога 4 уџбеника и три монографије. Уџбеник Финансијска математика објавила је у Москви (продат је у преко 200.000 примерака) и по њему се ради на свим економским факултетима бившег Совјетског Савеза. Председник је Удружења актуара Србије и поседује лиценцу овлашћеног актуара. Била је руководилац великог броја пројеката.