др Јелена Кончар

Кончар др Јелена

Редовни професор, Економски факултет Суботица

Др Јелена А. Кончар, редовни професор на предмету Канали маркетинга и трговина на Економском факултету у Суботици, где је дипломирала, магистрирала и докторирала. На дипломским академским студијама – мастер Економског факултета у Суботици изводи наставу на предметима Електронска трговина, Менаџмент малопродаје и Директни маркетинг. Аутор је радова из области трговине и трговинске политике, електронске трговине и нових технолошких иновација у трговини. Учествовала је и водила пројекте примене савремених технологија у менаџменту трговинских организација, стратегијског развоја и политике трговине, концепције интегрисаних информационих система у трговини и развијања директног маркетинга.


Издања аутора