dragan_loncar

Лончар др Драган

Ванредни професор, Економски факултет Београд

Др Драган М. Лончар је запослен на Економском факултету у Београду. Држи наставу на предметима Стратегијски менаџмент и Управљање пројектима на основним студијама, као и на предмету Анализа тржишта на мастер курсу Стратегијски финансијски менаџмент. Фокус његових истраживања је на методологији финансијске евалуације пројеката, анализи тржишта, стратегијском планирању, пословној стратегији, корпоративном управљању, корпоративној социјалној одговорности и управљању ризицима. Аутор је петнаест истраживачких студија и чланака и десетак комерцијалних пројеката.