dejan_malinic

Малинић др Дејан

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Дејан Малинић, редовни професор на Економском факултету у Београду. На редовним студијама изводи наставу на предметима Управљачко рачуноводство и Специјални биланси, а на последипломским студијама на предметима Политика добити предузећа и Стратегијски контролинг. На међународном мастер курсу, који организују Економски факултет у Београду и ХЕЦ група из Париза, предаје на предмету Управљачко рачуноводство. На последипломским студијама предавао је предмете Пословне финансије и Финансијски аспекти маркетинга. Такође, предавао је и на Пословној школи Економског факултета на последипломском курсу Финансије и финансијске установе. Самостално је објавио две књиге (монографије) и коаутор је једне књиге и збирке задатака. Поред овога, објавио је велики број радова у виду оригиналних научних радова, стручних чланака и симпозијумских реферата у различитим часописима. Као руководилац, члан тима или консултант учествовао је у изради већег броја студија и пројеката из области рачуноводства, процене вредности предузећа, пословно-финансијског реструктурирања предузећа, оцене кредитне способности, израде бизнис планова и сл.