emilija_manic

Манић др Емилија

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Емилија Манић је дипломирала, магистрирала и докторирала  на Географском факултету у Београду. На Економском факултету у Београду изводи наставу на предметима: Економска географија света, Економска географија, Организација и заштита простора у туризму.

Објавила је неколико научних и стручних радова, а ужа научна област интересовања је: проблематика теорије локације економских активности, просторни аспект делатности терцијарног сектора, однос трговине и урбанизације.