milena_marojevic

Маројевић др Милена

Др Милена Маројевић је дипломирала на двема студијским групама, магистрирала и докторирала на Филолошком факултету у Београду. Боравила је у Москви у периоду од 1988. до 2001. године. Била је на специјализацији на Лењинградском универзитету, на Московском државном универзитету „Ломоносов“ (два пута), на Варшавском и Краковском универзитету (два пута). Научно-стручна интересовања др Милене Маројевић обухватају: контрастивна граматичка истраживања (магистарски рад и докторска дисертација, бројни појединачни радови), уџбеничку литературу (објавила 8 уџбеника, самостално или у коауторству), лексикологију и лексикографију (теоријска истраживања и коауторство у речнику), превођење (објављене три књиге превода као и појединачни преводи).