Вељко Мијушковић

Мијушковић др Вељко

Доцент, Економски факултет Београд

др Вељко М. Мијушковић, доцент, рођен је 3. маја 1985. године у Ужицу, где је завршио основну школу и друштвено-језички смер Ужичке гимназије, као носилац Вукове дипломе. На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2009. године, мастер студије завршио 2010. године, а докторирао 2017. године. У периоду од 2007. до 2009. године, у два мандата, обављао је функцију студента продекана на матичном факултету. Учествовао је на већем броју научних конференција и скупова у земљи и иностранству. (Ко)аутор је више десетина научно-истраживачких радова објављених у реномираним часописима, монографијама и зборницима радова са конференција. Аутор је следећих монографија (књига): Менаџмент ланца снабдевања- модерни концепти и стратегије у издању Задужбине Андрејевић; Управљање набавком: планирање и реализација физичких токова снабдевања у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД); Управљање зеленим ланцем снабдевања и повратном логистиком у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД). Коаутор је следећих уџбеника: Међународна логистика (са проф. др С. Аћимовићем) за истоимени предмет мастер академских студија Економског факултета Универзитета у Београду у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД); Економија саобраћаја (са проф. др В. Божићем и проф. др С. Аћимовићем) за предмет Економика саобраћаја за III и IV годину основних академских студија Економског факултета Универзитета у Београду у издању Центра за издавачку делатност Економског факултета Универзитета у Београду (ЦИД); Набавка и физичка дистрибуција (са проф. др С. Аћимовићем) за истоимени предмет за III разред средње трговачке школе у издању Завода за Уџбенике Београд. Као гостујући професор боравио је на више престижних европских универзитета. Активан је консултант на ширем спектру пројеката из области пословне економије и менаџмента.