vlade_milicevic

Милићевић др Владе

Редовни професор, Економски факултет у Београду

Др Владе Милићевић, ванредни профеоср, на четворогодишњим студијама изводи наставу на предмету Управљачко рачуноводство, док на мастер студијама наставу изводи на предметима Стратегијски контролинг и Политика добити. Ангажован је као наставник на предмету Цомптабилите Менагериале на међународном мастер курсу који Економски факултет у Београду организује заједено са ХЕЦ групом из Париза. Поред наставничке функције на Економском факултету у Београду у периоду од 2003. до 2006. године обављао је функцију директора и одговорног уредника Центра за издавачку делатност Економског факултета који се убраја у ред највећих издавача економске литературе у нашој земљи а и шире. Од маја 2006. године обавља функцију продекана за финансије и организацију Економског факултета у Београду. Члан је Управног одбора Републичке агенције за телекомуникације.