momcilo_milisavljevic

Милисављевић др Момчило

Редовни професор, Економски факултет Београд

Момчило Милисављевић, редовни професор Економског факултета у пензији, наставу је изводио из предмета Планирање и развојна политика предузећа и Маркетинг. Предавао је и на одељењима Факултета у Крагујевцу и Нишу. На магистарском курсу Пословна економија предавао је Међународни маркетинг, на курсевима Маркетинг и Пословна економија предмет Управљање маркетингом, а на курсевима Стратегијски менаџмент и Маркетинг предмет Стратегијско управљање. Изводио је последипломску наставу у Крагујевцу, Суботици, Нишу, Приштини, Скопљу, Дубровнику, Сарајеву, Бањалуци, Загребу и Марибору. На специјалистичким студијама на нашем факултету био је ангажован на предметима: Маркетинг и Управљање међународним пословањем.