zorica_mladenovic

Младеновић др Зорица

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Зорица Младеновић, редовни професор Економског факултета у Београду, предаје Економетрију и Анализу временских серија. Објављује радове у међународним часописима и монографијама. Гостовала је на Европском Универзитетском Институту у Фиренци и Нафилд колеџу Универзитета у Оксфорду. Учествовала је у изради неколико макроекономских пројеката.