aleksandra_nojkovic

Нојковић др Александра

Ванредни професор, Економски факултет Београд

Др Александра Нојковић, ванредни професор Економског факултета у Београду, изводи вежбе из Економетрије и Анализе временских серија. Боравила је на стручном усавршавању на Универзитету Њујорк и Универзитету у Копенхагену. Учестововала је у изради већег броја пројеката.