galjina_ognjanov

Огњанов др Гаљина

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Гаљина Огњанов, ванредни професор, рођена је у Београду 1974. године. Дипломирала је 1997, магистрирала 2001, а докторску дисертацију одбранила је 2004. године на Економском факултету у Београду. Предаје предмете Тржишно комуницирање и Односи с јавношћу на основним студијама. ИМК и Управљање односима с јавношћу на дипломским студијама. Бави се маркетиншким комуницирањем, личном продајом, преговарањем и односима с јавношћу. Област образовања представља још једну сферу њеног интересовања којом се активно бави од 2001. године. Објавила је већи број стручних радова – чланака и приказа у научним часописима, зборницима радова и другим публикацијама и једну монографију. Излагала је своје радове на неколико међународних конференција. Један је од оснивача Друштва Србије за односе с јавношћу, основаног маја 2004. године у Београду. У последње три године била је и предавач на већем броју семинара у областима промоције, личне продаје, односа с јавношћу, преговарања, комуницирања, разрешавања конфликата и тимског рада, у организацији Економског факултета у Београду, Канцеларије Светске банке у Београду (SEED), Центра за развој Србије, као и неколико других невладиних организација. Била је члан различитих тимова на пројектима на Економском факултету у Београду и вођа више стручних и консултантских пројеката рађених при Г17 Институту, као и једног пројекта за OECD. Као стипендиста Токио фондације при Универзитету у Београду (Сасакаwа стипендија) била је на шестомесечном студијском боравку на Универзитету у Питсбургу (Center for Russian and East European Studies и Katz Business School). Као стипендиста француске Фондације за унапређење знања у области менаџмента (FNEGE), била је на једномесечном студијском боравку на Европској школи за менаџмент у Паризу (ESCP – EAP). Учествовала је у изради научних пројеката (Министарство за науку, технолигију и развој Републике Србије) и више консултанских и комерцијалних пројеката (CEVES, ODI, UNDP), као и међународних пројеката (нпр. CARDS 2005).