dubravka_pavlicic

Павличић др Дубравка

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Дубравка Павличић, редовни професор Економског факултета у Београду, на додипломским студијама предаје Основе статистичке анализе и Теорију одлучивања. Основе статистичке анализе је држала и у одељењима ЕФБ у Шапцу и Ужицу, на Филозофском факултету Универзитета у Београду – група за Социологију, и на Војно-техничкој академији у Београду. На ЕФБ је учествовала и у настави Увода у кибернетику. На последипломским/мастер студијама на ЕФБ предаје Теорију одлучивања и Статистичку анализу, а учествовала је у настави на курсу Опште теоријске економије. Теорију одлучивања је предавала и на последипломским студијама на универзитетима у Сарајеву и Мостару (са др З. Барачкаием, 1990), на Филозофском факултету у Београду (са проф. др А. Кроном, 1993) и на Економском факултету у Суботици (са проф. др Н. Балабаном, 1997).