mirjana_petkovic

Петковић др Мирјана

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Мирјана Петковић у звање редовног професора на Економском факултету у Београду изабрана је 1992. године. На основним студијама предаје Организацију предузећа и Менаџмент људских ресурса. На последипломским/мастер студијама предаје Организациони дизајн, Организационо понашање и Менаџмент људских ресурса 2. Аутор је и коаутор већег броја књига, монографија, студија и чланака из области организационог дизајна, организационог понашања и менаџмента људских ресурса.