ljiljana_petrovic

Петровић др Љиљана

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Љиљана Петровић, редовни професор, дипломирала је и докторирала на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, а магистирала је Природно-математичком факултету у Београду. До 1997. године радила је на ПМФ-у у Крагујевцу. На редовним студијама предаје предмете Математика ИИ, Теоријска статистика и Теорија узорака и планирање експеримената. На последипломским студијама на смеру Стохастичка анализа предаје предмете Теорија узорака и Анализа варијанси и планирање експеримената, а на смеру Економетрија предмет Теоријска статистика. Предаје Вероватноћу и статистику на Природно-математичком факултету у Крагујевцу и Линеарне статистичке моделе на Математичком факултету у Београду. Руководилац је магистарског курса СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА. Област научноистраживачког рада: вероватноћа и математичка статистика – подобласт: случајни процеси, финансијска математика. На стручном усавршавању је била на Мичигенском државном универзитету, УСА.  Стални је рецензент-сарадник часописа „Zentralblatt fur Mathematik“. Спољни сарадник Математичког института Српске академије науке и уметности и активан учесник Семинара за Стохастику. Од 1981. године ангажована је на на пројектима Министарства за науку и технологију Србије. Објавила је низ уџбеника, монографију као и велики број научних радова у познатим међународним часописима. Учествовала је на бројним међународним конференцијама и конгресима.