dragana_pokrajcic

Покрајчић др Драгана

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Драгана М. Покрајчић, редовни професор на предмету Економика предузећа на Економском факултету у Београду, где је дипломирала, магистрирала и докторирала. На дипломским академским студијама – мастер Економског факултета у Београду изводила је наставу на предметима Пословање мултинационалних компанија и Менаџерско одлучивање. Аутор је радова из области теорије и економије предузећа, иновација и предузетништва, организације предузећа и управљања. Обављала је пројектантско консултантске и истраживачко-развојне активности из области своје стручности.