aleksandra_prascevic

Прашчевић др Александра

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Александра Прашчевић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, предавала је на предметима Развој и савремена економска мисао – на основним студијама и Макроекономска анализа – на последипломским (магистарским) студијама. Сада предаје на предметима Основи макроекономије, Макроекономска анализа, Историја економије, Макроекономија и економска стратегија, Пословни циклуси и институције – на мастер курсу Макроекономија привреда у транзицији који се реализује заједно са Универзитетом у Ници „Софиа Антиполис“. Члан је НДЕ.