tatjana_rakonjac_antic

Ракоњац-Антић др Татјана

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Татјана Н. Ракоњац-Антић, ванредан професор на предметима Осигурање и Пензијско и здравствено осигурање на Економском факултету у Београду. На дипломским академским студијама – мастер изводи наставу из предмета Анализа осигурања и Пензијско и здравствено осигурање. Од почетка рада на Економском факултету (где је дипломирала, магистрирала и докторирала) у Београду до сада је објавила већи број радова у научним и стручним часописима и зборницима. Била је ангажована на бројним пројектима и учествовала је на многим домаћим и међународним научним и стручним скуповима.