Ранковић др Јован

Редовни професор, Економски факултет у Београду

Др Јован Ранковић, редовни професор Економског факултета, у пензији. Каријеру универзитетског професора и научника је започео 1958. године као асистент на Економском факултету у Београду, где је 1964. године докторирао на Теорији биланса која му постаје главна животна и радна оријентација и научно-истраживачка дисциплина. Као универзитетски професор држао је наставу и одржао велики број предавања из предмета, односно научних дисциплина, као што су: Финансирање предузећа, Инвестициона политика, Консолидовање, Управљачко рачуноводство, Теорија биланса и Специјални биланси. Међу најзначајније радове, односно монографије спадају: Теорија биланса, Управљање финансијама предузећа, Консолидовани биланси и Специјални биланси.  У научним и стручним часописима објавио је преко 100 научних радова, чланака, расправа, есеја и анализа. Аутор је великог броја студија које се тичу инвестирања, финансијског структурирања појединих предузећа, процене вредности имовине, санације, својинске трансформације, унапређења организационе структуре предузећа и сл. Поред тога, аутор је или руководилац великог броја макроекономских студија, анализа и пројеката о разним аспектима финансијског и рентабилитетног стања југословенске привреде са аспекта привредних области, индустријских грана и територија. Дуго година се усавршавао у иностранству, радећи на научним и стручним пројектима у Италији, Аустрији, Немачкој, Француској, Холандији, Данској и Шведској, где је изучавао теоријске и практичне аспекте финансијског положаја предузећа у тим земљама, њихове правне форме и трговачко (посебно акционарско) право.


Издања аутора