gojko_rikalovic

Рикаловић др Гојко

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Гојко М. Рикаловић, редовни професор, на основним студијама изводи наставу из предмета Национална економија (Катедра за економску политику и развој). Поред тога, предаје и на дипломским (мастер) студијама (курсеви Управљање привредним развојем, Фискални и монетарни менаџмент и управљање социјалном инфраструктуром, Рурална економија и агробизнис) на предметима Управљање природним ресурсима и заштита животне средине, Институције и привредни развој, Стратешко управљање руралном економијом и Предузетништво и кооперација.