kata_skaric_jovanovic

Шкарић Јовановић др Ката

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Ката Шкарић Јовановић, редовни професор Економског факултета у Београду, дипломирала је, магистрирала и докторирала на Економском факултету Универзитета у Београду. За редовног професора изабрана је 1995. године. Поред уџбеника Финансијско рачуноводство, монографије Концепције биланса, где је коаутор са проф. др Радишом Радовановићем објавила је преко тридесет чланака у стручним часописима у Републици Србији и Републици Српској. Више од двадесет реферата је објавила и излагала на симпозијумима и конгресима рачуновођа и ревизора одржаним у Републици Србији, Републици Македонији и Републици Спској. На Економском факултету у Београду држи наставу из Финансијског рачуноводства, Билансне теорије и политике и Специјалних биланса на основним студијама. На дипломским студијама је предавач на предметима Финансијско извештавање и Консолидовани биланси. На Економском факултету у Бања Луци и Економском факултету у Крагујевцу је ангажована на последипломским студијама. Била је председник Комисије за спровођење медјународних стандарда у рачуноводству и ревизији, коју је именовала Влада Србије, а сада је члан Националне комисије за рачуноводство. Члан је Одбора за рачуноводствене стандарде Савеза рачуновођа и ревизора Републике Србије и Комитета за Стандарде Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске.