Спировић Јовановић др Луција

Редовни професор, Економски факултет Београд

Редовни професор Економског факултета у Београду у пензији. На Правном факултету у Београду је дипломирала, магистрирала и одбранила докторску дисертацију.