nikola_stevanovic

Стевановић др Никола

Редовни професор, Економски факултет у Београду

Др Никола Стевановић, редовни професор Економског факултета у Београду, на коме је дипломирао, магистрирао и докторирао. Објавио је више књига међу којима су најважније: Одржавање реалне супстанце предузећа у инфлаторној економији. Управљачко рачуноводство и Системи обрачуна трошкова. Аутор је више десетина симпозијумских реферата, чланака у часописима, осврта и сл. Руководио је или учествовао у изради бројних студија и пројеката, као и законских подзаконских аката из области рачуноводства и ревизије, у чему је и сада ангажован. Био је или је и сада носилац значајних активности у Савезу рачуновођа Србије, Савеза економиста Србије и Националној комисији за рачуноводство Србије.