branko_urosevic

Урошевић др Бранко

Ванредни професор, Економски факултет Београд

Др Бранко Урошевић, ванредни професор , предаје Операциона истраживања и Финансијску економију на основним студијама, и Financial Economics, Financial Derivatives, Modelling and Managing Market Risk, Real Estate Finance and Investments, и IPOs, Mergers and Acquisitions на међународним дипломским студијама из квантитативних финансија (IMQF). Руководилац је (од 2004) Међународног дипломског програма из Квантитативних финансија (IMQF) и суоснивач Јужноевропског центра за савремене финансије.