sasa_veljkovic1

Вељковић др Саша

Редовни професор, Економски факултет Београд

Др Саша Вељковић, ванредни професор на Економском факултету у Београду, изводи наставу из предмета Маркетинг и Маркетинг услуга на редовним студијама, а на мастер студијама из предмета: Бренд менаџмент, Директни маркетинг, Управљање продајом и менаџмент односа са купцима и Пословне вештине. Стекао је богато практично искуство у организацијама и предузећима из различитих делатности. Био је руководилац или учесник у изради више од 30 пројеката из области маркетинга, маркетинга услуга, истраживања тржишта, стратегија тржишног наступа, менаџмента и организације. Учествовао је и у више макропројеката. Држао је предавања и иновационе курсеве за потребе двадесетак познатих предузећа и организација, а има и богато консултантско искуство и развијену сарадњу са државним органима и институцијама (министарства, агенције, привредне коморе…). Објавио је самостално или као коаутор већи број чланака у часописима, и радова на домаћим и међународним саветовањима, а самостално или као коаутор написао је и више монографија. Обавља функцију руководиоца Центра за перманентно стручно усавршавање Економског факултета, Универзитета у Београду.